ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για χώμα- εδαφολογικές Αναλύσεις:

Εδαφολογικές Αναλύσεις

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Κοκκομετρία 

Μ01/F6

ASTM D422-1980  

 

pH

M02/F6/AM

ISO 10390:2005

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Αγωγιμότητα

Μ03/F6

ISO 11265:1994

 

Οργανική ουσία

Μ04/F6

Walkley  Black

 

Σύσταση εδάφους (άμμος - άργιλος - ιλύς)

Μ05/F6

Bouyoucos

 

Ανθρακικό ασβέστιο ολικό (CaCO3)

Μ06/F6

Bernard

Calcimeter

Ανθρακικό ασβέστιο ενεργό (%w/w)

Μ07/F6

Drouineau method

 

Άζωτο ολικό (N)

Μ08/F6

Kjeldahl method

 

Φώσφορος διαθέσιμος (P)

Μ09/F6

Olsen method

 

Φώσφορος διαθέσιμος (P)

Μ09a/F6

Melich 3 method

 

Κάλιο διαθέσιμο (K)

Μ10/F6

Ammonium acetate extraction

Flame photometer

Ασβέστιο διαλυτό (Ca)

Μ11/F6

In house method

Titration

Μαγνήσιο διαλυτό (Mg)

Μ12/F6

In house method

Titration

Σίδρος (Fe)

Μ13/F6

DTPA extraction

AAS/flame

Χαλκός (Cu)

Μ13/F6

DTPA extraction

AAS/flame

Ψευδάργυρος (Ζn)

Μ13/F6

DTPA extraction

AAS/flame

Μαγγάνιο (Mn)

Μ13/F6

DTPA extraction

AAS/flame

Μολυβδαίνιο (Mo)

Μ13/F6

DTPA extraction

AAS/flame

Βόριο (B)

Μ14/F6

Hot water extraction

Spectrophotometer

Νάτριο (Na)

Μ15/F6

In house method

Spectrophotometer

Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (IAK - CEC)

M16/F6

In house method

Spectrophotometer

 Βαθμός Αλκαλίωσης (ESP)

M17/F6

In house method

Spectrophotometer

Αμμωνιακό άζωτο (ΝΗ4+)

M18/F6

Phenoldisulfonic acid method

Spectrophotometer

Νιτρικό άζωτο (ΝΟ3-)

M19/F6

Indophenol blue method

Spectrophotometer

Ανθρακικά, Όξινα ανθρακικά (CO32-, HCO3-)

M20/F6

In house method

Titration

Χλωριόντα (Cl-)

M21/F6

In house method

Titration

Θειικά (SO42-) (υδατοδιαλυτά, όξινα διαλυτά)

M22/F6

ISO 11048

 

Μέταλλα περιεκτικότητα (Ca, Mg, K, Fe, Cu, Zn, Mn, Al)

M23/F6

ISO 11466:1995 (aqua regia extraction)

 

Παιπάλη

M24/F6

In house method

Gravimetric method

Φυτοφάρμακα υπολείμματα

M41/F6

ISO 10382

 

Βαρέα μέταλλα (Pb, Cd, As, Cr, Ni)

M42/F6

ISO 11047

 

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs)

M43/F6

ISO 13877

 

Υδρογονάνθρακες C10-C40

M44/F6

ISO 16703

 

Φαινόλες

M45/F6

In house method

Spectrophotometer

Υγρασία εδαφική

M51/F6

ASTM D 2216

 

Ικανότητα Κατακράτησης Νερού

M52/F6

ISO 11274

 

Υδατοϊκανότητα

M53/F6

In house method

 

Μόνιμο σημείο Μάρανσης (PWP) 

M54/F6

In house method

 

Πυκνότητα

M55/F6

ASTM D 2937

 

Ειδικό βάρος

M56/F6

In house method

 

Όρια Atterberg

M57/F6

In house method

 

Εδαφικό πορώδες

M58/F6

In house method

 

X

Right Click

No right click