ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για Α ύλες ζωοτροφών:

Ενσιρώματα

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Υγρασία   Μ01/F8 Reg. 152/2009/EC Annex III, meth.A  

Τέφρα   Μ02/F8 Reg. 152/2009/EC Annex III, meth.M  

Πτητικά στερεά Μ35/F8 In house method  

Ολικές Αζωτούχες ουσίες (πρωτεϊνες) Μ03/F8 In house method based on Reg. 152/2009/ΕC Annex  ΙΙΙ, meth. C & on ISO 1871  

Αμμωνιακό άζωτο  Μ32/F8 In house method Titration

pH Μ33/F8 In house method pH-meter

Υδατάνθρακες υδατοδιαλυτοί Μ59/F8 In house method  

Άμυλο Μ15a/F8 Luff - Scoorl Titration

Αιθερικό εκχύλισμα Μ24/F8 In house method Soxhlet

Ινώδεις ουσίες όξινου δ/τος απορρυπαντικών  (ADF) Μ18/F8 ISO 13906  

Γαλακτικό οξύ  Μ62/F8 In house method HPLC/UV

Οξικό οξύ  Μ63/F8 In house method HPLC/UV

Βουτυρικό οξύ Μ64/F8 In house method HPLC/UV

Mεταβολική ενέργεια Μ34/F8 In house method  

Πεπτικότητα Μ36/F8 In house method  

Νιτρικά Μ71/F8 In house method Spectrophotometer

Σάκχαρα ολικά   Μ04/F8 Reg. 152/2009/EC Annex III, meth.J  

 

Σόγια

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Υγρασία   Μ01/F8 Reg. 152/2009/EC Annex III, meth.A  

Τέφρα   Μ02/F8 Reg. 152/2009/EC Annex III, meth.M  

Πρωτεΐνες (Ολικές Αζωτούχες ουσίες) Μ03/F8 In house method based on Reg. 152/2009/ΕC Annex  ΙΙΙ, meth. C & on ISO 1871  

Ενεργότητα ουρεάσης Μ17/F8 FAO method 5.1 Potentiometer

Διαλυτότητα πρωτεϊνών σε ΚΟΗ Μ26/F8 In house method Kjeldhahl

Protein Dispersibility Index (PDI) Μ29/F8 In house method Kjeldhahl

Ινώδεις ουσίες (ακατέργαστες ίνες) Μ05/F8 Gerhardt Method  

Ινώδεις ουσίες όξινου δ/τος απορρυπαντικών  (ADF) Μ18/F8 ISO 13906  

Ινώδεις ουσίες ουδέτερου δ/τος απορρυπαντικών (NDF) Μ19/F8 ISO 13906  

Αδιάλυτη λιγνίνη σε πυκνό θειικό οξύ (ADL) Μ20/F8 ISO 13906  

Άμυλο Μ15a/F8 Luff - Scoorl Titration

Άμυλο Μ15b/F8 Reg. 152/2009/EC Annex III, meth.I Polarimeter

Ολικά ακατέργαστα έλαια και λίπη   Μ06/F8 Reg. 152/2009/EC Annex III, meth.H  

Αιθερικό εκχύλισμα Μ24/F8 In house method Soxhlet

Προφίλ λιπαρών οξέων Μ07/F8 ISO 17764  

Θειοβαρβιτουρικό οξύ (ΤΒΑ) Μ59/F8 In house method Spectrophotometer

Αναστολέας θρυψίνης Μ25/F8 ISO 14902  

Άζωτο διαλυτό (σε πεψίνη σε HCl) M52/F8 ISO 6655  

Ουρία  Μ16/F8 ISO  6654  

Ελεύθερα Αμινοξέα M53/F8 Reg. 152/2009/EC Annex III, meth.F  

Ολικά Αμινοξέα M54/F8 Reg. 152/2009/EC Annex III, meth.F  

Φυτοφαρμακα Μ42/F8 ISO 14181 & ISO 14182  

Αφλατοξίνη Β1 (& Β2, G1, G2) Μ43/F8 ISO 14718  

Ωχρατοξίνη  Μ44/F8 In house method HPLC/FLD

Δεοξυνιβαλενόλη (DON) Μ45/F8 In house method ELISA

Ζεαραλενόνη (ΖΕΝ) Μ46/F8 ISO 17372  

PCB like  ουσίες (PCB  28, 52, 101, 138, 153, 180) Μ48/F8 Reg. 152/2009/EC Annex V, meth.B  

Μόλυβδος (Pb) Μ49/F8 In house method AAS

Κάδμιο (Cd) Μ49/F8 In house method AAS

Νικέλιο (Ni) Μ49/F8 In house method AAS

Χρώμιο (Cr) Μ49/F8 In house method AAS

Αρσενικό (As) Μ49/F8 In house method AAS

Υδράργυρος (Hg) Μ50/F8 In house method AAS

Φουμονισίνες (Β1+Β2) M130/GF In house method  

Salmonella spp ανίχνευση Μ01/F1Y2 ISO 6579-1  

Ζύμες - Μϋκητες (aw>0,95) Μ06/F1Y2 ISO 21528-1  

Ζύμες - Μϋκητες (aw≤0,95) Μ07/F1Y2 ISO 21528-2  

 

Καλαμπόκι

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Υγρασία   Μ01/F8 Reg. 152/2009/EC Annex III, meth.A  

Τέφρα   Μ02/F8 Reg. 152/2009/EC Annex III, meth.M  

Πρωτεΐνες (ολικές αζωτούχες ουσίες) Μ03/F8 In house method based on Reg. 152/2009/ΕC Annex  ΙΙΙ, meth. C & on ISO 1871  

Ολικά ακατέργαστα έλαια και λίπη   Μ06/F8 Reg. 152/2009/EC Annex III, meth.H  

Ινώδεις ουσίες (ακατέργαστες ίνες) Μ05/F8 Gerhardt Method  

Ινώδεις ουσίες όξινου δ/τος απορρυπαντικών  (ADF) Μ18/F8 ISO 13906  

Ινώδεις ουσίες ουδέτερου δ/τος απορρυπαντικών (NDF) Μ19/F8 ISO 13906  

Άμυλο Μ15a/F8 Luff - Scoorl Titration

Άμυλο Μ15b/F8 Reg. 152/2009/EC Annex III, meth.I Polarimeter

Ασβέστιο   Μ10/F8 ISO 6869  

Φώσφορος ολικός Μ11/F8 ISO 6491  

Λυσίνη  Μ81/F8 ISO 5510  

Μεθειονίνη Μ82/F8 In house method Spectrophotometer

Θρυπτοφάνη Μ83/F8 Reg. 152/2009/EC Annex III, meth.G  

Φυτοφαρμακα Μ42/F8 ISO 14181 & ISO 14182  

Αφλατοξίνη Β1 (& Β2, G1, G2) Μ43/F8 ISO 14718  

Ωχρατοξίνη  Μ44/F8 In house method HPLC/FLD

Δεοξυνιβαλενόλη (DON) Μ45/F8 In house method ELISA

Ζεαραλενόνη (ΖΕΝ) Μ46/F8 ISO 17372  

PCB like  ουσίες (PCB  28, 52, 101, 138, 153, 180) Μ48/F8 Reg. 152/2009/EC Annex V, meth.B  

Μόλυβδος (Pb) Μ49/F8 In house method AAS

Κάδμιο (Cd) Μ49/F8 In house method AAS

Νικέλιο (Ni) Μ49/F8 In house method AAS

Χρώμιο (Cr) Μ49/F8 In house method AAS

Αρσενικό (As) Μ49/F8 In house method AAS

Υδράργυρος (Hg) Μ50/F8 In house method AAS

Γαλακτικό οξύ  Μ62/F8 In house method HPLC/UV

Οξικό οξύ  Μ63/F8 In house method HPLC/UV

Βουτυρικό οξύ Μ64/F8 In house method HPLC/UV

Εκατολιτρικό βάρος  M71/F1Y6 ISO 7971-1  

Βάρος χιλίων κόκκων M72/F1Y6 ISO 520  

Τεχνητές χρωστικές M87/F8 In house method  

Salmonella spp ανίχνευση Μ01/F1Y2 ISO 6579-1  

Lactic acid bacteria Μ13/F1Y2 ISO 15214   

 

X

Right Click

No right click