ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για Λιπάσματα ΕΚ:

Λιπάσματα ΕΚ

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Άζωτο ολικό (N)

Μ01/F7

Reg. 2003/2003/EC M.2.3

 

Άζωτο αμμωνιακό (NH4+)

M02/F7/AM

EN 15475

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Αζωτο νιτρικό - αμμωνιακό  (NH4+ & NO3-)

Μ03/F7

EN 15475 & Reg. 2003/2003/EC M.2.2.1

 

Άζωτο (N) ολικό σε ουρία

Μ04/F7

EN 15478

 

Άζωτο (N) οργανικό

Μ05/F7

In house method

Kjeldahl

Διουρία σε ουρία

Μ07/F7

EN15479

 

Φώσφορος (P2O5) ολικός διαλυτός σε ανόργανα οξέα

M08/F7/AM

EN 15956

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Φώσφορος (P2O5) διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο

Μ09/F7

EN 15957

 

Φώσφορος (P2O5) υδατοδιαλυτός

M10/F7/AM

EN15958

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Φώσφορος (P2O5) διαλυτός σε μυρμηκικό οξύ 2%

Μ11/F7

EN 15919

 

Φώσφορος (P2O5) διαλυτός σε κιτρικό οξύ 2%

Μ12/F7

EN 15920

 

Κάλιο (K2O) υδατοδιαλυτό

M13/F7/AM

In house method

Flame photometer

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Χλωριόντα (Cl-)

Μ14/F7

EN 16195

 

Ασβέστιο (CaΟ) ολικό

Μ15/F7

EN 15960 & in house method

AAS

Ασβέστιο (CaΟ) υδατοδιαλυτό

Μ16/F7

EN 15961 & in house method

AAS

Μαγνήσιο (ΜgΟ) ολικό

Μ17/F7

EN 15960 & EN 16197

AAS

Μαγνήσιο  (MgΟ) υδατοδιαλυτό

Μ18/F7

EN 15961 & EN 16197

AAS

Νάτριο (Νa)

Μ19/F7

EN 15961 & EN 16199

Flame photometer

Θείο (SO3) ολικό

Μ20/F7

EN 15925 & in house method

Gravimetric method

Θείο (SO4) ως θειικά

M21/F7

EN 15961 & in house method

Gravimetric method

Σίδηρος (Fe) ολικός

Μ22/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.1 & M.9.8

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτός

Μ23/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.2 & M.9.8

 

Σίδηρος (Fe) χηλικός

M24/F7

EN 15452

 

Χαλκός (Cu) ολικός

Μ25/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.1 & M.9.7

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Χαλκός (Cu) υδατοδιαλυτός

M26/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.2 & M.9.8

 

Χαλκός (Cu) χηλικός

Μ27/F7

EN 1596

 

Ψευδάργυρος (Zn) ολικός

Μ28/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.1 & M.9.11

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Ψευδάργυρος (Zn) υδατοδιαλυτός

M29/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.2 & M.9.11

 

Ψευδάργυρος (Zn) χηλικός

M30/F7

EN 1596

 

Μαγγάνιο (Mn) ολικός

Μ31/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.1 & M.9.9

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Μαγγάνιο (Mn) υδατοδιαλυτός

Μ32/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.2 & M.9.9

 

Μαγγάνιο (Mn) χηλικό

M33/F7

EN 1596

 

Κοβάλτιο (Co) ολικό

Μ34/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.1 & M.9.6

 

Κοβάλτιο (Co) υδατοδιαλυτό

Μ35/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.2 & M.9.6

 

Μολυβδαίνιο (Μο)

Μ36/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.10

 

Βόριο (Β) ολικό

Μ37/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.1 & M.9.5

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Βόριο (Β) υδατοδιαλυτό

Μ38/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.2 & M.9.5

 

Υγρασία

Μ39/F7

EN 12048

 

pH

Μ40/F7

Reg. 2003/2003/EC 

Ph-meter

Αγωγιμότητα

M70/F7

In house method

Conductivity metter

Kοκομετρία

Μ41/F7

Reg. 2003/2003/EC 

Sieves

Πυκνότητα

M75/F7

In house method

Densimeter

Οργανική ύλη

M89/F7

ΑΟΑC 967.05

 

Kάδμιο (Cd)

Μ42/F7

EN 14888

 

Βαρέα μέταλλα (Cd, Pb, As, Cr, Ni)

Μ43/F7

In house method

AAS

X

Right Click

No right click