ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων στην Αρδευση - Υδροπονία:

Νερό Υδροπονίας

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

pH, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, CO3, HCO3, N-NO3, N-NH4, P, K, Ca, Mg, S, Mn, Fe, Cu, Zn, Si, B, Na, Cl P05/F3 see below  

pH Μ01/F3 APHA 4500  

Αγωγιμότητα EC Μ02/F3 APHA 2510   

Σκληρότητα ολική  M03/F3 ELOT 170  

Αλκαλικότητα ολική   M06/F3 APHA 2320   

Αλκαλικότητα φαινολοφθαλεϊνης  M06/F3 APHA 2320  

Οξύτητα M25/F3 APHA 2310  

Ασβέστιο Ca M04/F3 APHA 3500  

Μαγνήσιο Mg M04/F3 APHA 3500  

Αμμωνιακά N-NH4 M09/F3 APHA 4500  

Κάλιο K M12/F3 In house Flame photometer

Νάτριο Na M12/F3 In house Flame photometer

Σίδηρος Fe  Μ22/F3 ISO 8288  

Χαλκός Cu Μ22/F3 ISO 8288  

Μαγγάνιο Mn Μ22/F3 ISO 8288  

Ψευδάργυρος Zn Μ22/F3 ISO 8288  

Μολυβδαίνιο Μο Μ22/F3 ISO 8288  

Πυριτικά SiO2 Μ22/F3 APHA 4500  

Χλωριούχα Cl M05/F3 APHA 3500  

Υδροξυλιόντα   M06/F3 APHA 2320  

Ανθρακικά   M06/F3 APHA 2320  

Όξινα ανθρακικά   M06/F3 APHA 2320  

Nιτρικά N-NO3 M07/F3 APHA 4500  

Φώσφορος / Φωσφορικά M10/F3 APHA 3500  

Θείο / Θειικά SO4 M13/F3 APHA 4500  

Βόριο / Βορικά M14/F3 APHA 4500  

Νιτρώδη NO2 M08/F3 APHA 4500  

Ολικό άζωτο M09/F4 APHA 4500  

Βαρέα μέταλλα (Pb, Cd, As, Ni, Cr) P02/F3 APHA 3500  

 

Νερό Αρδευσης

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

pH, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα ολική & φαινολοφθαλεΐνης, σκληρότητα ολική, CO3, HCO3, NO3, NH4, P, K, Ca, Mg, SO4, B, Na, Cl, SAR P06/F3 see below  

pH Μ01/F3 APHA 4500  

Αγωγιμότητα   Μ02/F3 APHA 2510   

Ολικά διαλυτά στερεά στους 180C M33/F3 APHA 2540C  

Δείκτης SAR M11/F3 Calculations  

Ασβέστιο   M04/F3 APHA 3500  

Μαγνήσιο  M04/F3 APHA 3500  

Νάτριο  M12/F3 In house Flame photometer

Χλωριούχα   M05/F3 APHA 3500  

Βόριο  M14/F3 APHA 4500  

Όξινα ανθρακικά   M06/F3 APHA 2320  

Ανθρακικά   M06/F3 APHA 2320  

Θειικά M13/F3 APHA 4500  

Σκληρότητα ολική  M03/F3 ELOT 170  

Nιτρικά  M07/F3 APHA 4500  

Αμμωνιακά  M09/F3 APHA 4500  

Φώσφορος M10/F3 APHA 3500  

Κάλιο M12/F3 In house Flame photometer

Βαρέα μέταλλα (Pb, Cd, As, Ni, Cr) P02/F3 APHA 3500  

Σίδηρος Fe  Μ22/F3 ISO 8288  

Χαλκός Cu Μ22/F3 ISO 8288  

Μαγγάνιο Mn Μ22/F3 ISO 8288  

Ψευδάργυρος Zn Μ22/F3 ISO 8288  

Μολυβδαίνιο Μο Μ22/F3 ISO 8288  

Πυριτικά SiO2 Μ22/F3 APHA 4500  

 

X

Right Click

No right click