ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για τα Φρούτα - Λαχανικά:

Φρούτα - Λαχανικά

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

pH, ογκομετρούμενη οξύτητα, διαλυτά στερεά, ολικά σάκχαρα, σκληρότητα P01/F1Y7 see Μ01/F1Y7 up to Μ05/F1Y7  

Ελιές σε άλμη: φυσική κατάσταση, pH, οξύτητα, αλατότητα άλμης, σορβικό οξύ, βενζοϊκό οξύ P02/F1Y7 see below  

Πίνακας διατροφικής επισήμανσης, υποχρεωτικά στοιχεία: ενέργεια, λιπαρά, κορεσμένα, υδατάνθρακες, σάκχαρα, πρωτεΐνες, αλάτι (& υγρασία, τέφρα) P01/GF see Μ01/GF up to Μ07/GF  

pH M01/F1Y7 ISO 1842  

Διαλυτά στερεά M02/F1Y7 ISO 2173 Refractometer

Σάκχαρα  M03/F1Y7 Luff Schoorl  

Σκληρότητα φρούτου M04/F1Y7 In house Penetrometer

Ογκομετρούμενη οξύτητα M05/F1Y7 ISO 750  

Πτητική οξύτητα M06/F1Y7 ISO 6632  

Αδιάλυτα στο νερό στερεά M07/F1Y7 ISO 751  

Αδιάλυτα στην αλκοόλη M08/F1Y7 In house  

Σάκχαρα ανάγοντα   Μ13/GF Luff Schoorl  

Οπτικός έλεγχος M09/F1Y7 In house    
Αιθυλένιο M10/F1Y7 In house  

Αιθανόλη M11/F1Y7 ISO 2448  

Φορμόλης αριθμός M12/F1Y7 In house  

Υδροξυμεθυλφουρφουράλη (HMF) M13/F1Y7 ISO 7466  

Φουροζίνη M14/F1Y7 In house HPLC

Προλίνη M15/F1Y7 In house  

Υπεροξειδάση M16/F1Y7 In house  

Βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) M17/F1Y7 In house  

Αιθέρια έλαια M18/F1Y7 ISO 1955  

Υγρασία M19/F1Y7 In house  

Ενεργότητα νερού M20/F1Y7 In house  

Τέφρα αδιάλυτη στο υδροχλώριο M21/F1Y7 ISO 763  

Αλκαλικότητα τέφρας (σε ολική τέφρα και υδατοδιαλυτή τέφρα) M22/F1Y7 ISO 5520  

Αλκαλικότητα ολική M23/F1Y7 In house  

Χλώριο Cl M24/F1Y7 ISO 3634  

Σάκχαρα προφίλ  Μ14/GF In house  

Βρώμιο Br M25/F1Y7 In house  

Εδώδιμες (διαιτητικές) ίνες Μ09/GF In house  

Άμυλο   Μ12/GF In house  

Φώσφορος Ρ Μ11/GF In house  

Νάτριο Na Μ10/GF In house  

Κάλιο Κ Μ10/GF In house  

Ασβέστιο Ca Μ10/GF In house  

Μαγνήσιο Mg Μ15/GF In house  

Μαγγάνιο Mn Μ15/GF In house  

Σελήνιο Se Μ15/GF In house  

Σίδηρος Fe M26/F1Y7 ISO 9526  

Χαλκός Cu M27/F1Y7 ISO 7952  

Ψευδάργυρος Zn M28/F1Y7 ISO 6636-2  

Χλωροφύλλη M29/F1Y7 ISO 10519  

Καροτένια M30/F1Y7 ISO 6558-2  

Πολυφαινόλες M31/F1Y7 In house  

Αντιοξειδωτική ικανότητα M32/F1Y7 In house  

βραστικότητα (βραστική ικανότητα) M33/F1Y7 In house  

Δείκτης αμινοξέων M34/F1Y7 In house  

Θειαμίνη M35/F1Y7 In house  

Ριβοφλαβίνη M36/F1Y7 In house  

Νιασίνη M37/F1Y7 In house  

Ταρτραζίνη Ε102 M83/GF In house  

Καρμίνιο Ε120 M84/GF In house  

Γαλακτικό οξύ M51/GF In house  

Κιτρικό οξύ M56/GF In house  

Τρυγικό οξύ M55/GF In house  

Οξικό οξύ M50/GF In house  

Μυρμηκικό οξύ M38/F1Y7 ISO 6638-2  

Ασκορβικό οξύ M39/F1Y7 ISO 6557-1  

Βενζοϊκό οξύ M40/F1Y7 ISO 22855  

Σορβικό οξύ M41/F1Y7 ISO 22855  

Θειώδη ολικά (SO2) M42/F1Y7 ISO 5522  

Πυκνότητα άλμης M43/F1Y7 In house  

Αλατότητα άλμης M44/F1Y7 In house  

Οξύτητα άλμης M45/F1Y7 In house  

pH άλμης M46/F1Y7 In house  

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων M47/F1Y7 In house  

Κάδμιο Cd M48/F1Y7 ISO 6561-2  

Mόλυβδος Pb M49/F1Y7 In house  

Κασσίτερος Sn M50/F1Y7 ISO 17240  

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες PAHs M133/GF In house  

Ωχρατοξίνη Α M126/GF In house  

Πατουλίνη M127/GF In house  

Νιτρικά M140/GF In house  

         
Πατάτες & προϊόντα τους: αναλύσεις        
Θειώδη (SO2) M42/F1Y7 In house  

Ασκορβικό οξύ M39/F1Y7 In house  

Κιτρικό οξύ M56/GF In house  

Σολανίνη M53/F1Y8 In house  

Υγρασία σε προτηγανισμένες πατάτες M20/F1Y7 In house  

Λιπαρά σε προτηγανισμένες πατάτες Μ04/GF In house  

Κουρκουμίνη (Ε100) σε αποξηραμένες νιφάδες πατάτας M82/GF In house  

Ελιές & προϊόντα τους: αναλύσεις        
Αλατότητα άλμης M44/F1Y7 In house  

Οξύτητα άλμης M45/F1Y7 In house  

pH άλμης M46/F1Y8 In house  

Ανίχνευση τεχνητής χρώσης με αλκάλια M54/F1Y8 In house  

Σορβικό οξύ σε πάστα ελιάς ή άλλο παρασκεύασμα M40/F1Y7 In house  

Βενζοϊκό οξύ σε πάστα ελιάς  ή άλλο παρασκεύασμα M41/F1Y7 In house  

Σίδηρος Fe M26/F1Y7 ISO 9526  

Κάλιο Κ Μ10/GF In house  

Ασβέστιο Ca Μ10/GF In house  

Εδώδιμες (διαιτητικές) ίνες Μ09/GF In house  

Βιταμίνη Ε M33/GF In house  

Πολυφαινόλες M240/GF In house  

Ελευρωπαΐνη M55/F1Y7 In house  

Υδροξυτυροσόλη M56/F1Y7 In house  

Ενεργότητα νερού αw M21/F1Y7 In house  

Ελαιοπεριεκτικότητα ελιών M57/F1Y7 ISO 734  

Υγρασία ελιών M58/F1Y7 ISO 664  

Οξύτητα ελιών M59/F1Y7 ISO 729  

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων M47/F1Y8 In house  

         
Τομάτες & προϊόντα τους: αναλύσεις        
Ολικά στερεά χυμού τομάτας M60/F1Y7 In house ΚΤΠ 124

Διαλυτά στερεά M02/F1Y7 ISO 2173 Refractometer

Αλατότητα σε προϊόντα τομάτας /Na Μ10/GF In house  

pH M01/F1Y7 ISO 1842  

Ογκομετρούμενη οξύτητα M05/F1Y7 ISO 750  

Χαλκός Cu M27/F1Y7 ISO 7952  

Ασκορβικό οξύ M39/F1Y7 ISO 6557-1  

Χλωροφύλλη M29/F1Y7 ISO 10519  

Καροτένια M30/F1Y7 ISO 6558-2  

Λυκοπένιο M81/F1Y7 In house  

Σάκχαρα ανάγοντα   Μ13/GF In house  

Άμυλο   Μ12/GF In house  

Αμινοξέα M243/GF In house  

Αντιοξειδωτική ικανότητα M32/F1Y7 In house  

Πολυφαινόλες M31/F1Y7 In house  

 Ιξώδες τοματοχυμού M82/F1Y7 In house  

X

Right Click

No right click