ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ενδεικτικός κατάλογοςαναλύσεων για Χαρτί και χαρτόνι:

Χαρτί και Χαρτόνι

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Βαρέα μέταλλα (Pb, Cd, Hg) περιεκτικότητα Μ41/F5 In house method AAS

Βαρέα μέταλλα (Pb, Cd, Hg) μετανάστευση σε υδατικό εκχύλισμα Μ42/F5 EN 12497 & 12498  

Πενταχλωροφαινόλη   Μ43/F5 ISO 15320   

Μετανάστευση σε προσομοιωτή ΜΡΡΟ Μ44/F5 ΕΝ 14338  

Οργανοληπτική αξιολόγηση - Οσμή Μ45/F5 EN1230-1  

Οργανοληπτική αξιολόγηση - Γεύση Μ46/F5 EN1230-2  

Φθαλικοί εστέρες   Μ47/F5 EN 16453  

Αντιμικροβιακοί παράγοντες Μ48/F5 EN 1104  

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) Μ49/F5 ISO 15318  

Φορμαλδεΰδη Μ50/F5 ΕΝ 1541  

Απορροφητικότητα νερού Μ51/F5 ISO 535  

Ξηρή ύλη Μ52/F5 EN 920  

Τέφρα Μ53/F5 ISO 1830  

Αγωγιμότητα  Μ54/F5 ISO 6588-1  

pH Μ55/F5 ISO 6588-2  

Χλώριο Cl- Μ56/F5 ISO 9197  

Θειικά (SO42-) υδατοδιαλυτα Μ57/F5 ISO 9198  

Μικροβιολογικές αναλύσεις (ΟΜΧ, ζύμες, μύκητες) Μ58/F5 ISO 8784-1  

 

X

Right Click

No right click