ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ως παιχνίδια, ορίζονται προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ή που προορίζονται αποκλειστικά ή όχι να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.

 

Εξαιρέσεις: διακοσμητικά αντικείμενα για εορταστικές εκδηλώσεις, προϊόντα για συλλέκτες, λεπτομερή και πιστά ομοιώματα σε σμίκρυνση, κούκλες λαϊκής τέχνης, απομιμήσεις αληθινών πυροβόλων όπλων, αθλητικός εξοπλισμός, ποδήλατα με ανώτατο ύψος της σέλλας μεγαλύτερο από 435mm, puzzles με περισσότερα από 500 κομμάτια, τουφέκια και πιστόλια που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα, πυροτεχνήματα, παιχνίδια που χρησιμοποιούν ακιδωτά βλήματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, όπως προσωπικοί υπολογιστές, πιπίλες για βρέφη.

Για την κυκλοφορία των παιχνιδιών απαιτείται η σύνταξη φακέλου που περιέχει

  • Αξιολόγηση της ασφάλειας

  • Αξιολόγησης της συμμόρφωσης

  • Δήλωση συμμόρφωσης

  • Διασφάλιση της ταυτοποίησης

  • Έμφαση στην αντιμετώπιση χημικών κινδύνων

Μερικές από τις επικίνδυνες ουσίες που απαντώ-νται σε παιχνίδια είναι οι διαλύτες, τα μονομερή, οι πλαστικοποιητές, τα επιβραδυντικά καύσης, τα συντηρητικά, τα βιοκτόνα και άλλες ουσίες μεταξύ των οποίων και αυτές που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία.

Ορισμένα από αυτά είναι (αναλυτικά με τα σχετικά όρια αναφέρονται στο ΕΝ 71-9):

 • Μονομερή (μετανάστευση): acrylamide, bisphenol A, formaldehyde, phenol, styrene

 • Διαλύτες: xylene, dichloromethane, methanol, nitrobenzene, toluene, n-hexane κ.ά.

 • Πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες: benzidine, aniline, o-toluidine κ.ά.

 • Χρωστικές

 • Επιβραδυντές φλόγας

 • Συντηρητικά ξύλου: Pentachlorophenol and its salts, lindane, cyfluthrin, cypermethrin κ.ά.

 • Συντηρητικά: phenol, formaldehyde, κ.ά.

 • Πλαστικοποιητές

Οι παραπάνω ουσίες συναντώνται σε πληθώρα παιχνιδιών: Τα μαλακά παιχνίδια από PVC είναι πιθανό να περιέχουν φθαλικούς εστέρες. Τα ξύλι-να παιχνίδια και τα υδατικά (πχ δακτυλομπογιές) δύναται να περιέχουν συντηρητικά και βιοκτόνα, τα υφάσματα να έχουν βαφεί με αζωχρωστικές που είναι (ευαισθητοποιές ουσίες για το δέρμα), μπαλόνια να περιέχουν νιτροζαμίνες.

Επίσης, ελέγχονται τα παιχνίδια ως προς την μετανάστευση μετάλλων και συγκεκριμένα Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se (EN 71-3).

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον και στην επισήμανση των παιχνιδιών. Τα στοιχεία του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η επισήμανση “CE” και το εικονόγραμμα απαγόρευσης χρήσης παιχνιδιών για παιδιά κάτω των 3 μηνών, είναι μερικές από τις απαιτήσεις επισήανσης των παιχνιδιών

ce toys

Εικονόγραμμα απεικόνισης απαγόρευσης χρήσης παιχνιδιού για παιδιά κάτω των 3 ετών και σήμανση “CE

 

Συμβουλευτείτε την HELLASCHEM για:

X

Right Click

No right click