ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το 2002 εκδόθηκε η Ευρωπαϊκή οδηγία RoΗS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) για τον περιορισμό της χρήσης 6 επικίνδυνων ουσιών στον ΗΕΕΕ: Μόλυβδο, Υδράργυρο, Κάδμιο, Εξασθενές Χρώμιο, Πολυβρωμοδιφαινύλια και Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες

Σε αντικατάσταση της “RoHS 1”, το 2011 εκδόθηκε από την ΕΕ η οδηγία RoHS 2. Η νέα οδηγία (2011/65/ΕΕ) ενσωματώθηκε στην Εθνική νομοθεσία με το ΠΔ 114/ 17.06.2013 (ΦΕΚ 147Α). Η οδηγία αυτή δρα συνεργιστικά με την οδηγία 2002/96/EΚ (Οδηγία ΑΗΗΕ: Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).

Η αναθεωρημένη οδηγία έχει ως στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής και εναρμονίζεται περισσότερο με άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ όπως ο κανονισμός REACH και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εμπορία προϊόντων.

Κατηγορίες ΗΗΕ που υπάγονται στην Οδηγία RoHS

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές

2. Μικρές οικιακές συσκευές

3. Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών

4. Καταναλωτικά είδη

5. Είδη φωτισμού

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία

7. Παιχνίδια και εξοπλισμός αναψυχής και αθλητισμού

8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών

10. Αυτόματοι διανομείς

11. Άλλα είδη ΗΗΕ που δεν καλύπτονται από καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες

 

Συμβουλευτείτε την HELLASCHEM για:

X

Right Click

No right click