ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία συνδέεται αντίρροπα με την έννοια του επαγγελματικού κινδύνου. Η πιθανότητα έκθεσης στον κίνδυνο εκφράζεται ως επικινδυνότητα και είναι συνάρτηση της πιθανότητας (συχνότητας) έκθεσης και της σοβαρότητας του κινδύνου.

Η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) είναι μια υποχρεωτική από την νομοθεσία έκθεση. Συντάσσεται από εκπαιδευμένο και πεπειραμένο επιστημονικό προσωπικό, με πολύωρη απασχόληση ως Τεχνικός Ασφαλείας και συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Η ΓΕΕΚ πρέπει να αποτελεί το πόρισμα της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου που πραγματοποιείται με δέουσα υπευθυνότητα ώστε να συγκεραστούν και «ποσοτικοποιηθούν» δεδομένα που προκύπτουν από τη βιβλιογραφία, τις μετρήσεις, την επί τόπου επιθεώρηση, την εμπειρία.

Σκοπός της ΓΕΕΚ είναι να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι και μέσω προληπτικών ενεργειών να μειωθεί η επικινδυνότητα τους.

Η HELLASCHEM παρέχει υπηρεσίες Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και συνδράμει στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον.

Προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου της HELLASCHEM δίνουν:

  • Η άριστη γνώση της νομοθεσίας
  • Η εμπειρία του προσωπικού της
  • Η πρόσβαση σε σημαντική βιβλιογραφία
  • Η δυνατότητα μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων με τη χρήση του εξοπλισμού που διαθέτει η HELLASCHEM
X

Right Click

No right click