ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ελεγκτικές αρχές έχουν ως ρόλο τη διασφάλιση της διάθεσης ασφαλών προϊόντων και καλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες. Σκοπός τους είναι αφενός η προστασία του καταναλωτή και αφ’ εταίρου η αρωγή προς τις επιχειρήσεις, μέσω των συστάσεων που απορρέουν από τις επιταγές της νομοθεσίας, για βελτίωση τους.

Ωστόσο και οι μηχανισμοί ελέγχου πρέπει να ελέγχονται για την εφαρμογή των διαδικασιών που ακολουθούν. Ιδιαίτερα στο δύσκολο χώρο της χημείας θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, τόσο στη διαδικασία της δειγματοληψίας, όσο και στην εφαρμοζόμενη αναλυτική διαδικασία.

Στις επιχειρήσεις δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης της απόφασης της αρμόδιας αρχής και του επανελέγχου παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας.

Η HELLASCHEM παρέχει υπηρεσίες παράστασης σε διαιτησία, για λογαριασμό εμπορικών επιχειρήσεων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών.

Η επιλογή χημικού της HELLASCHEM αποτελεί βέλτιστη λύση εκπροσώπησης, καθώς η HELLASCHEM:

  • Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε παράσταση διαιτησίας
  • Γνωρίζει άριστα την νομοθεσία
  • Έχει άριστη γνώση των αναλύσεων, των απαιτήσεων διαπίστευσης
  • Έχει την απαιτούμενη εμπειρία σύνταξης υπομνημάτων
X

Right Click

No right click