ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το FSCC 22000 (Food Safety System Certification) είναι σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων βασισμένο στο πρότυπο ISO 22000, το πρότυπο PAS 220:2008 και τη συμβολή μεγάλων πολυεθνικών με κορυφαία επώνυμα προϊόντα (brands) στο χώρο των τροφίμων.

Η πιστοποίηση κατά FSCC 22000, είναι εφάμιλλη των άλλων συναφών προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων, απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες που έχουν σημαντικά στην κατηγορία τους προϊόντα ή/και την απαιτούμενη υποδομή και αποτελεί εχέγγυο για συνεργασία με τους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στα τρόφιμα.

Οργανισμοί που πρέπει να επιδιώκουν την πιστοποίηση τους κατά ISO 22000 είναι:

 • Βιομηχανίες Τροφίμων
 • Μονάδες τυποποίησης

Η HELLASCHEM διασφαλίζει την παροχή υψίστης ποιότητας συμβουλευτικού έργου για την προετοιμασία, εφαρμογή και πιστοποίηση του οργανισμού κατά FSCC 22000, χάρη:

 • Στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό της
 • Στη διαρκή ενασχόληση με την νομοθεσία, την υγιεινή και ασφάλεια και την τεχνολογία τροφίμων
 • Στη δυνατότητα ορθού ελέγχου εγγράφων προμηθευτών, αποτελεσμάτων εργαστηρίων κ.ά.
 • Στη βέλτιστη διαχείριση του χρόνου για την ορθή εφαρμογή του συστήματος ασφάλειας τροφίμων, ώστε να απαιτείται η ελάχιστη απασχόληση για την εφαρμογή του FSCC 22000 από το προσωπικό.

Η HELLASCHEM παρέχει:

 • Συμβουλευτική υπηρεσία για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός οργανισμού κατά FSCC 22000
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του FSCC 22000
 • Επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις προμηθευτών
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • Συντήρηση και επέκταση υφιστάμενου συστήματος FSCC 22000
 • Συνδυασμένη εφαρμογή του FSCC 22000 με άλλα πρότυπα όπως ISO 22000, IFS, BRC, ISO
 • Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των α’ υλών, των ημιέτοιμων και των τελικών προϊόντων, νερών, αποβλήτων, καθώς και για τον έλεγχο της υγιεινής εγκαταστάσεων και εργαζόμενων
X

Right Click

No right click