ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ISO 22716:2007 είναι το πρότυπο που περιγράφει τις ορθές πρακτικές παραγωγής καλλυντικών. Η εφαρμογή του προτύπου είναι απαίτηση της νομοθεσίας (Κανονισμός 1223/2009/ΕΚ όπως ισχύει).

Το πρότυπο ISO 22716 διασφαλίζει στις εταιρείες που το εφαρμόζουν την ασφάλεια των παραγόμενων καλλυντικών προϊόντων. Με το πρότυπο αυτό λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα στην εφαρμογή, τεκμηρίωση και βελτίωση μέτρων και πρακτικών (διαδικασιών) που διασφαλίζουν τον έλεγχο των α’ υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, την ορθή αποθηκευτική πρακτική και την ασφάλεια του προϊόντος για το χρόνο ζωής του.

Οργανισμοί που πρέπει να επιδιώκουν την πιστοποίηση τους κατά ISO 22716:2007 είναι:

 • Βιομηχανίες Καλλυντικών
 • Βιοτεχνίες / οικοτεχνίες καλλυντικών

Η HELLASCHEM διασφαλίζει την παροχή υψίστης ποιότητας συμβουλευτικού έργου για την προετοιμασία, εφαρμογή και πιστοποίηση του οργανισμού κατά ISO 22716, χάρη:

 • Στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό της
 • Στη διαρκή ενασχόληση με την νομοθεσία, την υγιεινή και ασφάλεια και την τεχνολογία καλλυντικών
 • Στη δυνατότητα ορθού ελέγχου εγγράφων προμηθευτών, αποτελεσμάτων εργαστηρίων κ.ά.
 • Στη βέλτιστη διαχείριση του χρόνου για την ορθή εφαρμογή του συστήματος ασφάλειας τροφίμων, ώστε να απαιτείται η ελάχιστη απασχόληση για την εφαρμογή του ISO 22716 από το προσωπικό.

Η HELLASCHEM παρέχει:

 • Συμβουλευτική υπηρεσία για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός οργανισμού κατά ISO 22716:2007
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του ISO 22716:2007
 • Επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις προμηθευτών
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφαλούς παραγωγής καλλυντικών
 • Συντήρηση και επέκταση υφιστάμενου συστήματος ISO 22716:2007
 • Συνδυασμένη εφαρμογή του ISO 22716 με άλλα πρότυπα όπως ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 • Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των α’ υλών, των ημιέτοιμων και των τελικών προϊόντων, καθώς και για τον έλεγχο της υγιεινής εγκαταστάσεων και εργαζόμενων
X

Right Click

No right click