ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το οικολογικό σήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και σε επίπεδο υπηρεσιών καλύπτει τα τουριστικά καταλύματα. Σε μια εποχή μεγάλης ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και την αειφορική ανάπτυξη, τα προϊόντα με οικολογικό σήμα καλύπτουν μια νέα ισχυρά αναδυόμενη αγορά που καλύπτει ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών.

Τα καθαριστικά για επιφάνειες, τζάμια, γενικής χρήσης και τα απορρυπαντικά για πιάτα και ρούχα καλύπτουν ο μεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων που έχουν λάβει οικολογικό σήμα. Άλλα προϊόντα που απονέμεται το οικολογικό σήμα είναι τα καλλυντικά (αυτά που ξεπλένονται με νερό), τα απορροφητικά προϊόντα ατομικής υγιεινής, τα υφάσματα, τα υποδήματα, τα χρώματα και βερνίκια, τα βελτιωτικά εδάφους, τα λιπαντικά, τα χαρτικά προϊόντα, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, οικιακές συσκευές, τα έπιπλα και τα στρώματα, τα είδη υγιεινής.

Η απονομή οικολογικού σήματος προϋποθέτει τη δέσμευση της εταιρείας για την παραγωγή προϊόντων που πληρούν τα κριτήρια της κατηγορίας τους ή την παροχή υπηρεσιών στα τουριστικά καταλύματα που είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Για την απονομή του οικολογικού σήματος πρέπει να εξεταστεί φάκελος που περιέχει όλα τα σχετικά έγγραφα και εργαστηριακούς ελέγχους όπου απαιτούνται για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των κριτηρίων του οικολογικού σήματος.

Η HELLASCHEM είναι ίσως η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν οικολογικό σήμα, καθώς:

  • Αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία του φακέλου για την απονομή οικολογικού σήματος
  • Διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO 17025 και εξειδικευμένο εξοπλισμό για την κάλυψη των απαιτήσεων σε εργαστηριακούς ελέγχους για μεγάλο εύρος προϊόντων που υπάγονται στα προϊόντα απονομής οικολογικού σήματος
  • Διαθέτει προσωπικό υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με άριστη γνώση της νομοθεσίας
  • Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε συγκριτικά τεστ αξιολόγησης προϊόντων
X

Right Click

No right click